webdesign: runeonline
 
  Forside Sponsorer Ris Ros  
  Index_tilbageIndexIndex_frem

Daglig Motion - Ros

 
 
Hvad
Hvordan
Materiale
Kontakt
 
 
Artikel i Aalborg Lærerforening Informationsbrev nr. 2 - 2010
Daglig Motion ….til gavn eller irritation
Daglig Motion er et projekt, som har kørt på Nibe Skole siden 2000. Ide og praktisk udførelse er fostret af undertegnede lærer på Nibe Skole. Projektet, som har omfattet elever i 1.- 5. klasse – og frivilligt tilbud til elever i 6. klasse -har vist sig at være enkelt, effektivt og billigt.
Daglig Motion startede i 1.a (forsøgsklasse) i august 2000. Daglig Motion er indlagt i den almindelige undervisning. Eleverne bruger hver dag 15 – 20 minutter på at løbe fortovsløb – 800 meter – efterfulgt af en serie øvelser for bug, ryg og skuldre + nogle strækøvelser (nedvarmning). En gang om måneden løbes 5 kilometer.
NYTTER DET
…Efter den daglige motions-dosis virker eleverne glade, friske og veloplagte. I
løbet af forholdsvis kort tid kunne der mærkes en forbedring af ”løbeklassens”
grundform – i dagligdagen, i idrætstimerne og ved Skolernes årlige motionsløb.
Det er klasselæreren, der i samarbejde med idrætslæreren sætter Daglig Motion i gang.
Som mangeårig idræts- og klasselærer er det med en vis betænkelighed, at jeg nu er i gang med at tildele klasselærerfunktionen en ny stor opgave – nemlig at bidrage aktivt til at højne den skrantende – ”børne-folkesundhedstilstand”. Men for 10-15 år siden blev jeg som idrætslærer vidner til, at en af velfærdssamfundets utilsigtede følgevirkninger for alvor var ved at slå igennem: Den teknologiske landvinding havde skabt et bevægelses-bekvemmeligt samfund, hvor det at røre sig mindst muligt i erhvervs- og privatlivet - og ikke mindst i børnenes lege-liv – var blevet en kæmpe succes. Langsomt, men sikkert er det nu ved at gå op for os, at vores krop ikke er gearet til en så bevægelsesfjendsk tilværelse (kommende generationer).
Først i de ældre klasser – og senere i mellemgruppen kunne jeg begynde at
spotte elever i dårlig form, ja, nærmest bevægelseshæmmede…og med fare for at udvikle en form for motionsfobi. Jeg tog derfor den drastiske beslutning
med min nye 1. klasse i 2000, at jeg ville bruge 15-20 minutter dagligt af elevernes dyrebare undervisningstid (forsøgsordning) til motion. I dag er Daglig Motion en integreret del af skole-hverdagen på Nibe Skole.
Hverken forældrene, samfundet eller skolen har indtil nu kunnet sikre, at børn
og unge i tilstrækkelig grad - under disse nye omstændigheder - får en bedre
kropssundhed, som er til gavn for indlæring og livskvalitet. Som forældre og bedsteforældre er der grund til bekymring, såfremt man ikke får de nye generationer i bedre kropsform….. Det er jo ikke børnenes skyld, at der er fare for, at de udvikler motionsfobiér.
Ideen ud til andre skoler
Efterhånden blev Nibe Skole kontaktet af andre skoler, som kunne tænke sig at
indføre Daglig Motion. Herved opstod ønsket om at lave en DVD-film og folder,
som i korte træk beskriver Daglig Motions-modellen. Lokale sponsorer og et betydeligt bidrag fra Aalborg Kommune´s Skole & Kulturforvaltning gjorde muligt for mig at lave film og folder ”Daglig Motion – i bedre form og kondition” – med præmiere i Kino Nibe i august 2009. Efterfølgende blev projektet belønnet med Aalborg Kommunes Sundhedspris på 50.000 kr. Herefter blev materialet udsendt til alle skole i Aalborg Kommune, så kan skolerne jo tage stilling til, om man vil indføre Daglig Motion i 1.-5. klasse.
Se Informationsbrev nr. 2 her (åber i nyt vindue)
 
 
Daglig Motion | Jens Østergaard | Havnevej 7 | 9240 Nibe | 98 35 54 04